Despre mine

Data şi locul naşterii: 13 septembrie 1972, Cugir.

Adresa: Alba Iulia, jud. Alba

– absolvent al Liceului Industrial Nr. 1 Cugir, profilul mecanic; anul absolvirii 1990.

– absolvent al Facultăţii de Ştiinţe, secţia istorie-arheologie, din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, promoţia 1997, cu media generală 9,13. Lucrarea de diplomă a avut titlul “Monografia arheologică preistorică a bazinului hidrografic al Cugirului” (coordonator ştiinţific conf. univ. dr. Ioan Andriţoiu).

Absolvent al masteratului de Arheologie pre- şi protoistorică din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918”, pe care l-am promovat cu media generală 10, în promoţia 1999. La terminarea acestor studii am susţinut lucrarea de disertaţie cu titlul “Grupul cultural Balta Sărată”.

– În perioada studenţiei, în intervalul 22-26 mai 1996 am beneficiat de o bursă de participare la al VII – lea Congres Internaţioanal de Tracologie (Constanţa – Mangalia – Olimp).

– În timpul studenţiei am făcut parte din colegiul de redacţie al numărului 1/1995 din publicaţia studenţească Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (Alba Iulia), iar la numărele 8/2002 şi 9/2003 am fost responsabil pentru secţiunea arheologie.

– În perioada cuprinsă între 1 august 1997 – 28 februarie 1999 am activat ca muzeograf în cadrul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, unde am desfăşurat activităţi specific muzeale. Pe perioada 1 octombrie 1998 – 28 februarie 1999 am avut o colaborare la plata cu ora pentru disciplina Istorie Veche Universală cu Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

– Începând cu data de 1 martie 1999 îmi desfăşor activitatea în cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Facultatea de istorie şi filologie, catedra de istorie, ca preparator al seminariilor de Istorie Veche Universală, Istoria Veche a României, Fenomenul indo-europenizării şi Tracii în contextul lumii antice. Din anul universitar 2004-2005 predau cursurile de istoria veche a României, Arheologie preistorică şi Locuinţe, aşezări şi fortificaţii în preistorie.

– În prezent coordonez activitatea Cercului de Istorie Veche şi Arheologie “Ion Berciu” din cadrul Universităţii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

– în luna martie 2004 am fost organizator al Colocviului Naţional Începuturile epocii bronzului în Transilvania. Repere cultural-cronologice, desfăşurat la Alba Iulia.

– în anul 2009 am susţinut teza de doctorat în domeniul Ştiinţelor umaniste, specialitatea Istorie, cu tema Cultura Coţofeni. Cu privire specială asupra Transilvaniei (coordonatori Prof. univ. Dr. V. Vasiliev şi Prof. Univ. Dr. Iuliu Paul).

Advertisements